210-8145227 |

Σωρού 1, Μεταμόρφωση

Κριτσίνι πρέτσελ με καπνιστό αλάτι

Διατίθεται σε συσκευασία 3 κιλών αλλά και σε σκαφάκι συσκευασμένο 80γρ ή 100γρ.