210-8145227 |

Σωρού 1, Μεταμόρφωση

Κριτσίνι κανέλα-ζάχαρη

Διατίθεται σε συσκευασία 4 κιλών αλλά και σε σκαφάκι συσκευασμένο 80γρ ή 100γρ.
Επιπλέον διατίθεται και σε σχήμα κρίκου με συσκευασία 3 κιλών