210-8145227 |

Σωρού 1, Μεταμόρφωση

Κριτσίνι με σπανάκι-άνιθο

Διατίθεται σε συσκευασία 4 κιλών αλλά και σε σκαφάκι συσκευασμένο 80γρ ή 100γρ.