210-8145227 |

Σωρού 1, Μεταμόρφωση

Κριτσίνι με καλαμπόκι

Διατίθεται σε συσκευασία 3 κιλών αλλά και σε σκαφάκι συσκευασμένο 80γρ ή 100γρ.
Επιπλέον διατίθεται και σε σχήμα κρίκου με συσκευασία 3 κιλών επίσης.